Klik op een logo voor meer informatie!

Overzicht van aangesloten SSB's

Atletiek

E-sports

Golf

Alpenclub

Klim- en bergsport


Korfbal

Roeien

Rugby

Ruitersport


Schaatsen

Turnen

Wielrennen

Zeilen


Zwemmen & Waterpolo


Samenwerking

Studentensportbonden

De Studenten Sport Bonden (SSB's) vormen voor SSN een onmisbare spil in het web. De bonden hebben aan de ene kant contact met de nationale sportbonden en aan de andere kant met de aangesloten studentensportverenigingen. Op het gebied van belangenbehartiging is het voor SSN erg waardevol dat de SSB's een nauwe band hebben met de bij hen aangesloten verenigingen. Omdat SSN optreedt als cultuurbewaker van de studentensport, is het speuren naar landelijke trends en die bespreekbaar maken op landelijk niveau, zij het in de politiek of bij een van de samenwerkingspartners van SSN, een zeer belangrijke taak. Zo probeert SSN de voorwaarden voor het mogelijk maken van studentensport te optimaliseren, zowel op sportgebied als op het gebied van de kadervorming. Door de betrokkenheid van de SSB's bij de aangesloten verenigingen komt deze informatie zeer direct en uit eerste hand aan bij het Dagelijks Bestuur.

Daarnaast zijn SSB's vaak zeer direct betrokken bij de organisatie van NSK's in hun tak van sport. De organisatiecommissie wordt veelal gevormd op voordracht van de SSB en de SSB begeleidt deze commissies intensief. Om deze reden is gebleken dat de NSK's in takken van sport waar een SSB actief is, kwalitatief goed georganiseerd zijn en veel deelnemers trekken. Omdat SSB's vaak goed contact hebben met de nationale sportbond kan het NSK in sommige gevallen afgestemd worden op de kalender van de nationale sportbond of kunnen er op een gemakkelijke manier officials geënthousiasmeerd worden een rol te vervullen bij het evenement. Dit alles leid ertoe dat de doorstroom van sportende studenten naar de (inter)nationale top wordt bevorderd waardoor de waarde van studentensport wordt bewezen.

Daarnaast regelen de SSB's nog meer voor de bij hen aangesloten verenigingen en hun leden. Zo kan het voorkomen dat de sporters via de SSB lid zijn van de nationale bond of vallen zij onder de verzekering van de SSB. Tevens zijn de SSB's betrokken bij sportevenementen op andere niveaus.Atletiek

N.S.A.F. ZeuS heeft 12 aangesloten studentenatletiekverenigingen, de leden.

De studentenatletiekverenigingen zijn net als gewone atletiekverenigingen, alleen volledig gerund voor en door studenten. Van de meeste studentenatletiekverenigingen kan je alleen lid worden als je student bent aan een universiteit of HBO-instelling.


De verenigingen organiseren naast de gezamenlijke trainingen ook veel andere gezellige activiteiten, zoals borrels, kenningsmakingsactiviteiten, feestjes en gelegenheden om na trainingen samen te eten. Naast laagdrempelige breedtesport is ook zeker ruimte voor topsport bij deze verenigingen, en is het niet ongewoon ze bij landelijke wedstrijden tegen te komen!E-Sports

De Nederlandse Bond voor Studenten E-Sports (NBSE) is het overkoepelende orgaan voor studenten e-sporters in Nederland. Onze missie is het behartigen van de belangen van studerende gamers waarbij we verbinding zoeken met het maatschappelijk leven, de academische wereld en het bedrijfsleven. Wij representeren 1.000+ leden van negen verenigingen door heel Nederland heen. We ondersteunen verenigingen bij het opleiden van bestuurders, het organiseren van evenementen en door het faciliteren van uitwisselingen en communicatie tussen de verenigingen. We treden ook op voor de gezamenlijke belangen van de verenigingen in de buitenwereld. Zo praten we met (inter)nationale competities die studentengamers willen aantrekken, brengen we onze leden in aanraking met professionele e-sports organisaties en verspreiden we de boodschap dat e-sports een leuke bezigheid is waar bijvoorbeeld de overheid en universiteiten in kunnen investeren.


Golf

De Nederlandse Studenten Golf Vereniging is het overkoepelende orgaan voor studenten golfverenigingen (SGV’s) in Nederland. De vereniging is in januari 2008 opgericht, inmiddels maken al honderden studenten gebruik van de voordelen van de NSGV. Deze studenten zijn afkomstig van de universiteiten van Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

De NSGV heeft als doel om, via de studenten golf verenigingen, het studentengolf in Nederland te stimuleren. Hierbij moet gedacht worden aan het ondersteunen van de SGV’s bij evenementen en in financieel opzicht. Ook biedt de NSGV ondersteuning om in iedere studentenstad een SGV te realiseren.Alpenclub

Klim- en bergsport

Wij zijn de NSAC, de Nederlandse Studenten Alpenclub. Wij houden ons bezig met het organiseren van een zomer- en een winterprogramma, om geïnteresseerde studenten te leren bergbeklimmen, (toer-)skiën, ijsklimmen of zelfs canyoning en parapentevliegen! Al met al proberen wij dit als studentensportbond mogelijk te maken voor zo'n 3000 klimmende studenten door heel Nederland. Dit doen wij met een dagelijks bestuur van zes man met ondersteuning van bijbehorende commissies. Samen stijgen wij naar de top!Korfbal

De Studentenkorfbalcommissie, afgekort: SKC, behartigt de belangen van studentenkorfbal. De commissie bestaat uit vijf enthousiaste studentenkorfballers die zich sterk maken voor de meer dan achthonderd leden van de elf studentenkorfbalverenigingen (SKV's) die door heel Nederland verspreid zijn. Daarnaast houdt de SKC zich bezig met het promoten van studentenkorfbal, de organisatie van het Nederlands Studenten Kampioenschap Korfbal (NSKK), contact onderhouden met de korfbalbond (het KNKV) over het studentenkorfbal en een scala aan andere taken. Roeien

De Nederlandse Studenten Roei Federatie (NSRF) is sinds 1966 dé belangenbehartiger van alle 26 Nederlandse studentenroeiverenigingen, waar in totaal ruim 13.000 studentenroeiers lid zijn. In die rol vertegenwoordigt de NSRF haar achterban waar nodig en onderhoudt de NSRF contact met relevante instanties zoals de nationale roeibond en SSN. Daarnaast is de NSRF als initiator en organisator betrokken bij een reeks aan evenementen die worden georganiseerd voor studentenroeiers of studentenbestuurders, zoals roeiwedstrijden en congressen. Kijk voor meer informatie op www.nsrf.nl.Rugby

De Nederlandse Studenten Rugby Bond (NSRB) is opgericht in 1966 als verbindende factor tussen de studentenrugbyverenigingen uit alle Nederlandse studentensteden en om het immer groeiende aantal studentenrugbyers in Nederland kans te bieden zich sociaal en sportief te ontwikkelen. Dit wordt gerealiseerd door de organisatie van landelijke toernooien, het Nederland Studenten XV (vijftiental) en regelmatig nationaal overleg tussen studentbestuurders. Op dit moment vertegenwoordigt de bond 16 verenigingen, clubs en gezelschappen die samen goed zijn voor 1500-2000 studentleden.Ruitersport

De KNHS-VNS is de Vereniging Nederlandse Studentenruiters in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). De VNS is een landelijke koepelvereniging voor studenten ruitersport voor twaalf verenigingen verspreid over het hele land. Als koepelvereniging behartigt de VNS de belangen van ongeveer 200 Nederlandse studentenruiters. De KNHS-VNS is verdeeld in twee afdelingen, Nationaal en Internationaal.

Aangesloten lidverenigingen kunnen eens per studiejaar een landelijke wedstrijd organiseren. Hierbij kunnen eigen leden en leden van de lidverenigingen aan start komen in zowel de dressuur als het springen. Deze landelijke wedstrijden worden Steden Ontmoeting genoemd (SO). Het dagelijks bestuur van de VNS Nationaal ziet er op toe dat de organisatie en uitvoering van deze wedstrijden volgens de door de KNHS opgestelde protocollen gaat. Daarnaast ondersteunt de VNS de aangesloten lidverenigingen waar zij ondersteuning bij wensen te hebben. De afdeling Internationaal houdt zich bezig met vergelijkbare taken om internationale ruitersport mogelijk te maken voor de Nederlandse studentenruiters.Schaatsen

De Nederlandse Studenten Schaats Unie (NSSU) is de overkoepelende organisatie van alle studenten schaats verenigingen (SSV's). Onder de NSSU vallen sinds 2013 10 SSV's, waar ruim 1500 studenten schaatsers onder vallen. De SSV's trainen op 9 schaatsbanen verdeeld over Nederland en het schaatsseizoen loopt van eind september tot begin maart. Wanneer het schaatsseizoen is afgelopen trainen de leden van de SSV's door te droogtrainen, skeeleren en/of wielrennen. Het bestuur van de NSSU wisselt ieder jaar en bestaat ieder jaar uit 3 oud-bestuursleden van de SSV's. Het hoofddoel van de NSSU is om de communicatie en de samenwerking tussen deze verenigingen te bevorderen. Het is ooit opgericht om de verdeling van de wedstrijdkalender gemakkelijker te maken en dat gebeurt ook nog steeds ieder jaar op de wissel-ALV. Er worden een aantal studenten kampioenschappen (NSK's) verdeeld (waaronder het NSK Sprint, NSK Allround, NSK Afstanden en NSK Marathon) en een aantal inter-universitaire tournoois (IUT's). De SSV's organiseren zelf ook clubkampioenschappen binnen de verenigingen zelf. De NSSU probeert ieder jaar een besturenweekend en een zomer ijs weekend te organiseren en het reikt ieder jaar een aantal bokalen uit die de SSV's kunnen winnen. De SSV's organiseren zelf ook door het jaar activiteiten waar leden van andere SSV's aan mee kunnen doen zoals het ardennenweekend, een SSV feest, diner bij de Batavierenrace, het NSSK Voetbal en speciale schaats workshops. Tot slot, de NSSU onderhoudt namens de SSV's contacten met de KNSB en SSN.Turnen

Wij zijn de Nederlandse Studenten Turn Bond (NSTB) en we organiseren viermaal per jaar een studenten turnwedstrijd. Daarnaast organiseren we ook een aantal keer per jaar een leuke activiteit. Er bestaan elf studenten turnverenigingen door het hele land en zij mogen aan de activiteiten deelnemen. Per wedstrijd doen er tussen de 150 en 200 studenten mee. Meer informatie is te vinden op onze website.


Wielrennen

Als Studenten Wielersport Nederland zetten wij ons in voor alle studenten wielerverenigingen en al hun leden. Naar schatting zijn dat tussen de 700 en 1000 wielrenners. Elk jaar organiseren we het SWN-KNWU Studentencupklassement met behulp van van de studenten wielerverenigingen. Dit is een jaarlijks terugkerend klassement over een groot aantal studentenwielerkoersen verspreid door het hele land. Hierin gestreden wordt voor de titel beste studentenwielervereniging, Heren (met/zonder licentie) en Dames. Zoals de naam van het klassement al aangeeft hebben we goede banden met de KNWU en verzorgen wij ook de communicatie tussen de wielerverenigingen en de KNWU en vice versa. 


Zeilen

Wij zijn de Verbonden Nederlandse Studenten Zeilverenigingen Nestor. V.N.S.Z. Nesor is een overkoepelende organisatie van de studenten zeilverenigingen van Nederland. Ons doel is om de communicatie en samenwerking tussen deze zeilverenigingen te bevorderen en ondersteunen. Dit doen wij onder andere door het organiseren van de Nestor Trophy, de organisatie van bijeenkomsten voor de bestuursleden en door het contact met andere (water)sport organisaties te onderhouden.

Momenteel hebben wij 11 leden, dit zijn WSZV Aqua (Wageningen), ALSZV De Blauwe Schuit (Leiden), ESZV Boreas (Eindhoven), DSWZ Broach (Delft), DZ Euros (Enschede), US Histos (Utrecht), MSZV Lagakari (Maastricht), NSZV de Loefbijter (Nijmegen), GSZ Mayday (Groningen), ASZV Orionis (Amsterdam) en RSZV de Zeil (Rotterdam).


Zwemmen

De Stichting Nederlandse Studenten Zwemsport is dé overkoepelende stichting voor alle Nederlandse studenten zwem en waterpoloverenigingen. Met een eigen studentenzwemcompetitie met zo'n 500 deelnemers per wedstrijd en eigen studentenwaterpolocompetities op twee verschillende niveaus zijn er talloze kansen voor studenten van alle zwemniveaus om de sport, en elkaar, beter te leren kennen. Daarnaast zorgt de Stichting NSZ ook voor verregaande integratie tussen de verschillende studentensteden én behartigt zij de belangen van de 14 aangesloten verenigingen en 1700 studenten bij organisaties als de SSN en de KNZB. Zin om een keer mee te doen? Kijk op stichtingnsz.nl!