Samen sterk voor de sportende student

Over SSN

Studentensport Nederland (SSN) is de koepelorganisatie van de studentensport in Nederland. SSN is een landelijke organisatie die de belangen vertegenwoordigt van de ongeveer 200.000 studenten sporters die Nederland rijk is. Dit zowel in top- als in breedtesport en voor zowel de sporter die individueel sport als de sporter die lid is van een vereniging. Daarnaast worden er jaarlijks meer dan 50 studentenkampioenschappen (NSK’s) georganiseerd onder auspiciën van SSN!

Samenwerking

Samenwerking met onze achterban

Studentensport Nederland is sinds 2017 een vereniging en telt 16 leden in 16 verschillende steden. Deze groep leden bestaat ten eerste uit de 13 studentensportraden (ook wel OSSO’s genoemd). Deze OSSO’s zijn belangenbehartigers van de studentensportverenigingen en individuele sporters op lokaal niveau. Zij werken vaak nauw samen met het universitair sportcentrum, waarvan er in totaal 14 aangesloten zijn bij SSN. Tenslotte is ook een drietal HBO-instellingen aangesloten bij SSN die zich actief inzetten voor de studentensport.


Daarnaast werken wij nauw samen met Studenten Sportbonden (SSB) en organisatie commissies (OC) van diverse evenementen.


Aangesloten leden


Zoals in de eerder beschreven kent SSN een verscheidenheid aan verschillende leden binnen de studentengemeenschap. SSN heeft nauw contact met haar aangesloten leden en vertegenwoordigd met en namens hen de nationale studentensport.

Studentensportbonden


Net zoals de regulier sport telt de studentensport ook sportbonden. SSN heeft momenteel goed en regelmatig contact met dertien SSB’s goed. Dit houdt in dat er een intensieve samenwerking is op het gebied van NSK’s en relevante informatie uitgewisseld wordt.

Organisatie commissie


SSN kent met betrekking tot haar evenementen verschillende uitvoerende commissies waarmee een inhoudelijke en/of financiële relatie bestaat. Deze commissies zijn voornamelijk de NSK commissies, met in het bijzonder de commissies van de Batavierenrace, StudentenWintersport en het GNSK.Missie

Ruim 200.000 studenten sporten, georganiseerd en ongeorganiseerd, tijdens hun studie. Samen dragen deze sporters tijdens hun studietijd bij aan ontmoeting, ontspanning, inspanning, recreatie en prestatie. Het is onze missie om de studentensport in Nederland in al deze facetten te bevorderen samen met en namens onze sterke en lokaal betrokken achterban. SSN wil samen met haar achterban ervoor zorgen dat studenten zo goed mogelijk kunnen sporten om zo bij te dragen aan zowel hun fysieke als mentale welbevinden.

Visie

Een sterk en toekomstbestendig studentensportnetwerk is van groot belang voor de student en de positieve effecten die sport tijdens de studieperiode kan bieden. Jongeren die gaan studeren haken veelal af bij de reguliere georganiseerde sport en stoppen in sommige gevallen volledig met sporten. Studentensport met goede faciliteiten en ondersteuning kan ervoor zorgen dat deze uitstroom tegengegaan wordt en dat deze studenten juist een actieve leefstijl behouden binnen de studentensportverenigingen en de sportcentra. Daarnaast is sport ook een belangrijke plaats voor ontmoeting en gezelligheid, dit is erg belangrijk voor de mentale gezondheid van de student.Kerntaken

De drie kerntaken van SSN

Belangenbehartiging

Een van de drie kerntaken van SSN is het behartigen van de belangen van de sportende student op nationaal niveau. In deze rol zorgt SSN ten eerste voor een stuk integratie en kennisoverdracht tussen OSSO’s, Studentensportbonden (SSB’s) en Organisatiecommissies (OC’s). Voor deze partijen verzorgt SSN ook een gedeelte Kadervorming en biedt SSN ondersteuning middels de SSN Academy. Daarnaast onderhoudt SSN contact met externe partijen. Op nationaal zijn dit het Ministerie van AZ en VWS, ISO en de NJR, die vaste gesprekspartners zijn voor de landelijke politiek. Op internationaal gebied onderhoudt SSN contacten met de EUSA en FISU, de Europese en Wereldstudentensportorganisaties.

Evenementen

De tweede kerntaak bestaat uit het organiseren en ondersteunen van sportevenementen binnen de studentensportwereld. Het handelsmerk van SSN hierin is de Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK’s) die in meer dan 50 takken van sport georganiseerd worden. Voor de organisatie van al deze NSK’s bestaan aparte commissies. De taak van SSN is hierin het overzicht houden over de NSK’s, het ondersteunen van deze commissies en het houden van toezicht op de kwaliteit, het niveau en de externe communicatie van de NSK’s. Eens per jaar wordt het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap gehouden. Dit is een cluster van een aantal veel beoefende sporten in de Nederlandse Studentenwereld. Dit meerdaags evenement is daarom een van de grootste in de Nederlandse studentensport. Ook hier is SSN actief betrokken bij de organisatie.

Topsport

De derde kerntaak van SSN heeft betrekking op de studententopsport. SSN vertegenwoordigt namelijk niet alleen maar de breedtesport maar ook de topsport. De stichting SSN Topsport houdt zich voornamelijk bezig met de werving en uitzending van Nederlandse deelnemers naar de World University Championships en de World University Games.

Op het gebied van Internationale evenementen zendt SSN ook studentensporters uit naar European University Championships en European University Games. Deze evenementen worden onder toezicht van de European University Sports Association (EUSA) georganiseerd. De werving en uitzending in de richting van deze evenementen wordt niet gedaan door SSN Topsport maar door SSN Internationaal.

AFAS Software &

Studentensport Nederland,

een sportieve combinatie.