A World Of Infinite Opportunities

Wireframes are generally created by business analysts, user experience designers, developers, visual designers, and by those with expertise

MISSIE

Samen sterk voor de sportende student

Ruim 100.000 studenten sporten, georganiseerd en ongeorganiseerd, tijdens hun studie. Samen dragen deze sporters tijdens hun studietijd bij aan ontmoeting, ontspanning, inspanning, recreatie en prestatie. Het is onze missie om de studentensport in Nederland in al deze facetten te bevorderen. Dit doen wij niet alleen. Samen met en namens een sterke en lokaal betrokken achterban van sportraden en sportcentra en voor en door studenten, behartigen wij de belangen van de sportende student.

Wij organiseren en/of ondersteunen nationale en internationale studentensportevenementen op verschillend niveau. Als platform voor ontmoeting bieden wij onze achterban de mogelijkheid kennis te delen en deze kennis te bundelen in ons kenniscentrum.


VISIE

It’s User-Friendly & Easy

SSN ziet in de sportende student een belangrijke en waardevolle groep die vertegenwoordiging en ondersteuning nodig heeft. In veel gevallen sporten studenten georganiseerd in studentensportverenigingen, maar in toenemende mate ook individueel, ongeorganiseerd of anders georganiseerd. Als deze studentensporters zijn van belang door de positieve effecten die sport tijdens de studieperiode kan bieden. Jongeren die gaan studeren haken veelal af bij de reguliere georganiseerde sport en/of soppen met sporten.

Studentensport met goede faciliteiten en ondersteuning kan er voor zorgen dat deze uitstroom tegengegaan wordt en dat deze studenten juist een actieve leefstijl behouden binnen de studentensportverenigingen en de sportcentra. SSN wil daar samen met haar achterban van lokale sportraden en sportcentra voor gaan en zoekt nadrukkelijk de verbinding met landelijke en lokale (sport)-organisaties, overheden en bonden om de ruim 100.000 studentensporters optimaal te faciliteren en te laten groeien tot een totaal van 150.000 studentensporters.


[nextend_social_login_register_flow]

AFAS Software &

Studentensport Nederland,

een sportieve combinatie.