Kerntaken

Belangenbehartiging

Een van de kerntaken van SSN is het behartigen van de belangen van de sportende student. SSN zet zich daarvoor op zowel nationaal als internationaal niveau in. Ook in het meerjarenbeleidsplan is ‘Lobby’ een gewichtig onderwerp geworden.Kerntaken

Nationaal

Op nationaal niveau zet SSN zich in voor de belangen van de sportende student in Nederland. Zo proberen wij de positie van de sport en de student te verbeteren en proberen wij belangrijke thema’s nationaal op de agenda te krijgen. Daarnaast speelt SSN ook in op nationale ontwikkelingen. Voor het ophalen van informatie, behoeftes en spelende problematiek houdt SSN goed contact met onze achterban.

SSN heeft regelmatig contact met verschillende nationaal belangrijke partijen. Zo neemt SSN periodiek deel aan het convenantenoverleg van ISO waar veel verschillende jongeren vertegenwoordigers zoals de LKvV bij zijn aangesloten. Bovendien is er regelmatig contact met het ministerie van Algemene Zaken en het ministerie van VWS. Daarnaast onderhoudt SSN ook nauw contact met partijen zoals NJR en NOC*NSF.

Voor een uitgebreid overzicht van onze samenwerkingspartners klik hier


SSN Internationaal

Internationaal

SSN is zowel aangesloten bij de Europese Studentensportkoepel European University Sports Association (EUSA) als de Wereld Studentensportkoepel Féderation Internationale du Sports Universitaire (FISU).


Als gesprekspartner probeert SSN de Nederlandse studenten sport ook internationaal op de kaart te zetten. Dit door het actief deelnemen in bijeenkomsten en evenementen,  het aantrekken van internationale evenementen en het aangaan van samenwerkingen en projecten met nationale studentensport organisaties uit andere landen.


Jij kunt ook een bijdrage leveren!

Wil jij graag bijdragen aan onze belangenbehartiging neem dan contact met ons op!

AFAS Software &

Studentensport Nederland,

een sportieve combinatie.